Через війну в Україні ми знаємо, що багато чудових людей Лінкольнширу відкрили свої домівки для понад 150 людей з України в рамках урядової програми «Дім для України».

Оскільки наші нові мешканці звикають до незнайомого оточення і поселяються в Лінкольні, у developmentplus, ми хотіли б запропонувати нашу підтримку. У нас є кілька безкоштовних проектів, які працюють у Лінкольні та можуть бути корисними.

Better Together створено з трьох місцевих благодійних організацій і дає можливість людям з поганим психічним здоров’ям, покращувати своє здоров’я та добробут за допомогою підтримки 1:1 та низки заходів, зокрема садівництва, приготування їжі та мистецтва.

Наші програми навчання та наставництва STEPS пропонують практичну та емоційну підтримку з різноманітних питань, включаючи пошук роботи, волонтерство та доступ до місцевих послуг.

У нас є дві групи чоловіків, які щотижня збираються для заходів та місцевих зустрічей, що водночас є можливістю для спілкування з іншими.

У нас також є проект Feel Good, який проходить у Грантемі та Сліфорді і є 12-тижневим курсом усвідомленості, який проводиться онлайн та особисто. Курс спрямований на покращення психічного здоров’я та самопочуття учасників.

 Щоб дізнатися більше, відвідайте www.developmentplus.org.uk

 Електронна пошта: enquiries@developmentplus.org.uk

Тел: 07508292808

Due to the war in Ukraine, we are aware that many of the wonderful people of Lincolnshire have opened their homes to more than 150 people from Ukraine as part of the Government’s ‘Homes for Ukraine’ scheme.

As our new residents come to terms with unfamiliar surroundings and settle into life in Lincoln, here at developmentplus we would like to offer our support. We have several free projects running in Lincoln that may be of help including;

Better Together is formed of three local charities, and enables people with poor mental health to improve their health and wellbeing through 1:1 support and a number of activities including, gardening, cooking, and art.

Our two STEPS coaching and mentoring programmes, offer practical and emotional support with a variety of issues including job searches, volunteering, and accessing local services.

We have two men’s groups that meets weekly for activities and local visits whilst offering an opportunity to connect with others.

We also have The Feel Good Project which takes place in Grantham and Sleaford and is a 12 week mindfulness course that is provided online and in person. The course aims to improve participants mental health and wellbeing.

To find out more visit www.developmentplus.org.uk

Email:   enquiries@developmentplus.org.uk

Tel:        07508292808